Par Lean

Lean nozīmē tiekties uz izcilību katrā uzņēmuma darbības aspektā pastāvīgi identificējot, samazinot un, ja iespējams, pilnībā likvidējot zaudējumus. Lean pirmsākumi meklējami 19.gs. beigās Japānas autobūves kompānijā Toyota, kurā ražošanas princips kļūdas gadījumā paredzēja procesa apturēšanu kļūdas novēršanai, tādējādi mazinot ražošanas riskus nākotnē. Lean filozofijas galvenā ideja ir palielināt preces vērtību, samazinot zaudējumus procesa laikā. Pēc II Pasaules kara Lean ražošanas principu sāka pielietot uzņēmumi un valsts iestādes Eiropā un ASV. Latvijā Lean vadības pirmie soļi tiek sperti tikai 21.gadsimtā, pēdējo desmit gadu laikā strauji pieaugot interesei dažādu uzņēmumu vidū (to skaitā Brabantia, Statoil, Latvijas Balzāms, Cēsu alus u.c.). Lean māca:

  • Identificēt vērtību (norādiet vērtību no klienta viedokļa katrai jūsu ražoto produktu saimei).
  • Pārskatīt vērtību plūsmu (identificējiet visus soļus katras produktu saimes ražošanas procesā, lai kad un kur vien iespējams, novērstu tos soļus, kas nerada vērtību).
  • Radīt plūsmu (lieciet vērtību pievienojošos soļus veikt cieši secībā, radot vienmērīgu produkta plūsmu pie klienta).
  • Ievērot vilkmes principu (kad plūsma ir ieviesta, ļaujiet klientiem veidot produkta pieprasījumu tirgū tā vietā, lai ražotu uzkrājumus un tos grūstu tirgū).
  • Tiekties uz pilnību (kad ir norādīta vērtība, vērtību plūsmas identificētas, liekie soļi likvidēti, plūsmas un vilkmes principi ir ieviesti, sāciet procesu no jauna un turpiniet to līdz sasniegta pilnība – perfekta kvalitāte saražota bez zaudējumiem).

Ieviest Lean uzņēmumā

Teorētiski ieviest Lean uzņēmumā var arī pats darba devējs, taču praksē ir pierādījies, ka krietni efektīvāk to var izdarīt algoti profesionāļi. Ja uzticēsi ieviest Lean mums, Tev nebūs jāsaskaras ar šādiem biznesa efektivizācijas ieviešanas sarežģījumiem:

  • Neapdomīga vispārināšana - Lean nav viens izmērs, kas der visiem, nedz arī rīks, ko var pielāgot vienas dienas laikā, izlasot grāmatu. Tas prasa apņēmību un iesaistīšanos no ikviena jūsu uzņēmumā.
  • Īstermiņa izpratne - ir ļoti vienkārši ieviest virspusēji efektīvus Lean principus, lai sasniegtu īstermiņa mērķus, kas izskatās vizuāli labi un der atskaitēm katra mēneša beigās. Tomēr tā rīkojoties tiek palaista garām iespēja iegūt Lean solītos rezultātus ilgtermiņā un pastāv risks ātri pazaudēt izpratni par Lean kā efektīvu instrumentu.
  • Rīku nesaistīta ieviešana - īstermiņa ieguvumi, kas sasniegti no nesaistīti ieviestiem Lean rīkiem, var tikt zaudēti ilgtermiņā, neveidojot kompānijas centralizētu virzību uz visaptverošu Lean kultūras ieviešanu.
  • Darbinieku pretošanās - cilvēkiskas bailes zaudēt savu darba vietu, redzot, ka efektivitātes palielināšanas operācijas padara kādu darba vietu nevajadzīgu var veidot darbaspēkā pretošanos plānotajām pārmaiņām. Mūsu Lean speciālisti pielieto ieviešanas taktikas, kas šīs bailes transformē iespējās apgūt nevajadzīgā darba vietā efektīvas darba pozīcijas esošajā kompānijā, palielinot dabinieka personisko ieguldījumu.