Pakalpojumi

Lean intro kurss:

Lai iepazītos ar Lean vadības sistēmas pamatprincipiem un izlemtu par veiksmīgāko ieviešanas veidu savā uzņēmumā, piedāvājam uzņēmuma vadošajam personālam noklausīties ievadkursu divu dienu garumā.

Šajā pamatkursā tiks aplūkotas tādas tēmas kā Lean rašanās, galvenie principi, filozofija un uzskati, problēmu un kļūdu nozīme uzņēmuma attīstībā, organizatoriskie līmeņi, kultūras nozīme un izpausmes, procesi uzņēmējdarbībā, mācīšanās nozīme un domāšanas modeļi u.c. tēmas. Kursa labākai apguvei tiks izmantotas spēļu metodes. Pēc šī kursa apguves piedāvājam apgūt arī padziļināto programmu un Lean rīkus.

Personāla apmācības Lean sistēmas ieviešanai uzņēmumā:

Uzņēmuma vadībai, kas izpratusi Lean sistēmas nepieciešamību piedāvājam slēgt sadarbības līgumu par Lean vadības principu ieviešanu uzņēmumā. Lean ieviešana uzņēmumā notiek pēc individuāli pielāgota plāna konkrētajam uzņēmumam un tā vajadzībām. Plānu izstrādājam sadarbībā ar vadošo personālu, iesākumā pilnvērtīgi sagatavojot pārmaiņām vadību, vēlāk turpinot Lean iedzīvināšanu uzņēmuma ikdienā.

Lean principus uzņēmumā ievieš rūpīgi un pakāpeniski, sekojot līdzi uzņēmuma dinamikai un sasniedzamajiem mērķiem. Lean menedžmenta ieviešanas mērķis ir apmācīt darbiniekus tā, ka zaudējumu novēršana ikdienas procesos kļūst pašsaprotama un uzņēmums darbojas uz pieciem Lean pamatprincipiem:

 • uz klientu vērsta darbība;
 • “Plūsmas” un “vilkmes” principi;
 • vērtību radošo procesu pārskats;
 • pilnīga kļūdu novēršana procesā.

Pēc ieviešanas procesa noslēgšanās izvēlēto esošo darbinieku apmācīšana dod uzņēmumam iespēju uzturēt programmas darbību bez tālākas ārējās palīdzības.

Paredzams, ka uzņēmuma darba efektivitāte pieaugs par vismaz 25 - 35%.

Komanda sastāv no SIA “Izaugsmes Kvartāls” profesionāļiem sadarbībā ar “Telos Personnel Training” Austrijā. Komandas pieredze veidojusies, ieviešot Lean principus gan administratīvās, gan ražošanas vienībās kopš 1999.gada. Ietaupījumu apjoms šajos uzņēmumos bijis vidēji 30 - 35%, reizēm sasniedzot pat 70%. Mūsu lielākie projekti:

 • Latgales plānošanas reģiona pašvaldības (2018.gada projekts),
 • Dižozols Plus (dāņu dizaina mēbeļu ražošana),
 • Jelgavas tipogrāfija (grāmatu iespiešana),
 • AE Partner (elektropaneļu ražošana),
 • SSI-Schäfer (automatizētas noliktavas),
 • Johnson Controls (autobmobiļu piegāde),
 • Pankl (Formula 1 sacīkšu aprīkojums un Sikorsky rezerves detaļas).

 

Komandas veidošana:

Viena no atslēgām uz Toyotas (Lean vadības principu “mātes”) veiksmes stāstu ir uzņēmuma rūpes par saviem darbiniekiem. Vienas komandas vienota virzība uz mērķi ir garantējusi stabilu uzņēmuma vietu tirgū.

Saliedētas un savstarpēji uzticīgas komandas nozīmi uzņēmuma produktīvā ikdienā, šķiet, vairs neapšauba neviens, tomēr bieži par tās veidošanu tiek uztverta izbraukšana zaļumos ar alus glāzi un futbolbumbu. Kaut arī jautri brīži kopā un laiku pa laikam neformāla atmosfēra personālam ir absolūti nepieciešami,  ar tiem vien ir par maz. Komandas veidošana ir mērķtiecīgs un apzināts process, kas sākas ar rūpīgi izmeklētiem fiziski un garīgi veicamiem uzdevumiem.

Piedāvājam komandas veidošanu un saliedēšanu divu dienu garumā, saskaņojot sasniedzamo mērķi ar uzņēmuma vadību, izpildes plānu pielāgojot uzņēmuma vajadzībām.