Lean novērš šādus tipiskākos uzņēmuma zaudējumus:

 • Gaidīšana (vai darbi var tikt darīti paralēli secības vietā?).
 • Transports (vai procesi var tikt reorganizēti tā, lai produkts nonāk pie nākamajām operācijām automātiski tā vietā, lai tiktu pārvadāts?).
 • Pārapstrāde (vai ir uzdevumi, kurus var apvienot vai atcelt pavisam?).
 • Kustība (kādi rīki, ekipējums vai tehniskais aprīkojums paātrinātu procesus?).
 • Zema kvalitāte (kur laicīga kļūdu apzināšana palīdzēs samazināt vai novērst ražošanas brāķi un pārstrādi?).
 • Inventāra un noliktavas dezorganizācija (vai viss noliktavās atrodamais tiek pielietots vai varam veikt operācijas bez tā?).
 • Pārprodukcija (vai operācija ražo pēc pasūtījuma, nevis ražo uzkrājumu?).
 • Neizmantots darbaspēks (vai tiek pilnībā un adekvāti izmantotas katra darbinieka radošās, fiziskās un garīgās prasmes?).

Visiem šiem zaudējumiem ir tieša ietekme uz ražošanas izmaksām, tās visas ir operācijas, kas nepievieno vērtību gala produktam, tomēr klientam nākas par tām maksāt. Daudzi pētījumi ir pierādījuši, ka pievienotā vērtība ir aptuveni 5% no mūsu operacionālās darbības laika, atlikušie 95% tiek zaudējumiem. Ja jūs varētu atcelt šos 95% izšķērdētā laika un pūles, kā tas ietekmētu jūsu uzņēmuma izaugsmi?

Lean ieviešanas visbiežāk sastopamie uzlabojumi:

 • produkta kvalitātes pieaugums, mazāk bojājumu un pārstrādes,
 • retāki mehāniskie un procesa pārrāvumi,
 • nevajadzīga inventāra likvidēšana,
 • palielināts krājumu apgrozījums,
 • mazākas noliktavu un operāciju telpas,
 • augstāka darba efektivitāte, vairāk produktivitātes uz vienu cilvēku stundā,
 • uzlabota produkta piegāde,
 • straujāka attīstība,
 • apmierinātāki klienti,
 • augstāka darbinieku lojalitāte un līdzdalība uzņēmuma attīstībā,
 • uzlabotas attiecības ar piegādātājiem,
 • lielāka peļņa, palielināts uzņēmuma darījumu skaits.

Zemāk redzamie rādītāji ir vidējie rezultāti atšķirīgu nozaru un izmēru uzņēmumos pasaulē vairāku gadu garumā:

 • piegāde +26%,
 • apgrozījums noliktavās +33%,
 • ražīgums +25%,
 • atkritumi -26%,
 • telpa -33%.