Lai mācītos, neviens nav par vecu! Nāc katru ceturtdienu uz Izaugsmes vakariem Kalnciema kvartālā!

Izaugsmes vakari ir tikšanās radošā atmosfērā, kas neformālā veidā veicina sabiedrības aktivitāti un interesi par Latvijā notiekošo, iedvesmojot veiksmīgai profesionālajai darbībai Latvijā. Reizi nedēļā aicinām visus uz izaugsmi kāros interesentus bez vecuma ierobežojuma, lai klausītos dažādu nozaru speciālistus, smeltos viņu pieredzi un diskutētu par šobrīd aktuālām tēmām.

Šobrīd projektam finansējums nav piešķirts. Esam tā meklējumos un, tiklīdz atradīsim, projekta darbība tiks atsākta, sekojot aktuālajām sabiedrības vajadzībām.

Ja kādu vakaru sanācis nokavēt, vari atgūt zaudēto un noskatīties visus Izaugsmes vakarus video versijā.

IzV front

IzV front1